Služby/Services

Přijmeme koně k ustájení. 

Mimo vlastní produkce hříbat poskytuje náš hřebčín služby jiným majitelům.


 • ustájení klisen a hříbat
 • porody
 • odchov ročků

CENY USTÁJENÍ

 PRICES 

Ustájení klisny bez hříběte 

Mare 170 CZK/day

170 Kč/den

Ustájení klisny s hříbětem   

Mare + foal 190 CZK/day

190 Kč/den

Ustájení odstávčete

Weanling 140 CZK/day

140 Kč/den

Ustájení ročků 

Yearling 150 CZK/day

150 Kč/den

Porod a ošetření po porodu 

Birth and afterbirth care 2500 CZK

2500 Kč

 • V období porodů je bezplatně zajištěn nepřetržitý kamerový dohled. V ceně ustájení nejsou zahrnuty kovářské úkony, veterinární ošetření a prevence.
 • There is a constant complimentary camera control during the foaling season. Fees for the farrier, veterinary treatment and prevention are not counted in the housing costs. 

VETERINÁRNÍ PODMÍNKY

 • každý kůň musí mít platné vyšetření na AIE (infekční anémie)
 • chovné klisny musí mít platné vyšetření na EVA (virová arteritída koní)
 • jalové klisny musí mít platné vyšetření na CEM (Infekční metritida klisen)
 • dále je nutná vakcinace proti chřipce a herpes virům zapsaná v průkazu totožnosti


Veterinary requirements

 • a negative test for infectious anaemia of horses (EIA)

 • a negative test for Equine viral arteritis (EVA)

 • barren mares need a test for Contagious Equine Metritis (CEM)

 • we demand vaccination for influenza and herpesvirus (EHV) which is confirmed in the passport of the horse