O nás/About us

  • Hřebčín Střelice se nachází v krásné krajině úrodné Hané. Najdete zde výborné podmínky pro chov anglického plnokrevníka.
  • V současné době disponuje Hřebčín Střelice 50 stájovými boxy. Celková rozloha pastvin je 30 hektarů

  • The Střelice Stud is based in the beautiful scenery of the fertile countryside Haná which is located in the Eastern part of the Czech Republic. You will find the perfect conditions for horse breeding here.
  • The Střelice stud capacity is 50 boxes with 30 hectares of paddocks.  

V roce 1993 zakoupil známý dlouholetý chovatel anglického plnokrevníka MVDr. Eduard Kubíček rozsáhlý zemědělský statek ve Střelicích u Uničova. Od této doby se datuje vznik hřebčína Střelice. Samotný soukromý chov MVDr. Kubíčka byl založen po roce 1989 na pronajatých klisnách z Napajedelského hřebčína a tehdejšího JZD Březůvky, kde do té doby působil jako vedoucí chovu anglického plnokrevníka. Chovné klisny byly zpočátku ustájeny ve Vizovicích a pak došlo k rozhodnutí získat vlastní stáje. Tím započal chov ve Střelicích. Tým HS, nyní již v čele s Ing. Andreou Pavlů, dosáhl v chovu anglického plnokrevníka řady úspěchů.